Blog

5 xu hướng thương mại điện tử năm 2019
5 xu hướng thương mại điện tử năm 2019

Dropshipping 2019 Dropshipping có thể là một mô hình kinh doanh có lợi nhuận cho các doanh nghiệp thương mại điện tử không có nhiều vốn để bắt đầu. Nó liên quan đến việc đóng vai trò trung gian giữa nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp và khách hàng. Bạn xử lý mua hàng, nhưng sản phẩm được chuyển trực tiế

Read more
2019-02-11